Joost demuynck 2018 lezing psychoanalyse


Joost Demuynck:
De ziektes van het genot. 


Daar waar Freud het had over de drift, zal Jacques Lacan de klemtoon leggen op de ‘jouissance’ wat vaal als genot wordt vertaald. Na een lectuur vanuit Freud wordt de klemtoon gelegd op onze actuele cultuur die er een zou zijn waar de verslaving voorop zou staan. De verslaving slaat niet alleen en niet zozeer op alcohol of drugs maar op elk voorwerp dat een mens kan gebruiken om bevrediging of genot op te wekken. Deze object worden ons vaak vanuit de cultuur aangereikt. Is de grondvraag dan niet of we allen ziek zijn aan het genot? 
Deze vraag zal worden behandeld op 25.10