Maar wat is er nu écht gebeurd?

Over het trauma tussen fictie en lichaam

 

Joachim Cauwe

 

Het begrip trauma is al enige tijd onderhevig aan inflatie tot op het punt dat het bijna elke moeilijke gebeurtenis lijkt aan te duiden. In deze lezing willen we terugkeren naar het traumabegrip bij Freud en de verdere ontwikkeling ervan bij Lacan. Na dit kort onderzoek en overzicht hiervan in de literatuur, buigen we ons over een aantal aspecten van trauma vanuit de hedendaagse kliniek van de geestelijke gezondheidszorg. We bevragen de band van het trauma met woord en lichaam, de tijdsbeleving, het bewustzijn en de herinnering.
Vanuit klinische en literaire voorbeelden staan we stil bij de zin en de onzin van het begrip trauma voor de hedendaagse kliniek. Daarnaast formuleren we vanuit de Lacaniaanse oriëntatie een mogelijke uitweg uit een al te eng en reductionistisch causaal determinisme waarbij een gebeurtenis en een effect in een lineaire relatie gedacht worden en waarbij de respons van het subject dreigt uitgewist te worden. We stellen ons ook de vraag naar de positie die we kunnen innemen in het klinisch werk waar de herhalingsdwang regeert en de balsem der betekenis van het spreekwezen afglijdt.

 

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27 – 8000 Brugge

Datum: donderdag 27 april 2023 om 20u30

Inkom: 10 €

Vooraf inschrijven is niet nodig.