'Is er voorbij de wildgroei aan labels en diagnoses bij kinderen en volwassenen nog een
plaats voor het psychisch lijden?'

Lezing door Eddy Cabooter

donderdag 24/11 om 20u30 


De diverse labels en diagnoses binnen het veld van de geestelijke gezondheidszorg bieden vaak geen afdoende antwoord op het huidige psychisch lijden dat aan terrein lijkt te winnen. Ondanks hun verdiensten, die er ongetwijfeld zijn, kunnen ze het unieke en onvergelijkbare van de psychische ontreddering van ieder mens apart niet vatten.  at we ook doen of hoe we er ons als mens ook tegen verzetten, het psychisch lijden is en blijft iets reëels waar sommigen uiteindelijk niet tegen opgewassen zijn. Ondanks de erkenning en ondanks de ondersteunende medicatie is het iets dat zich blijft herhalen, is het iets dat blijft insisteren. Dit leidt vaak tot wanhoop zowel bij de patiënt en zijn omgeving als bij de hulpverleners.
Aan de hand van een aantal klinische vignetten zullen we aantonen hoe de psychoanalyse zich verhoudt tegenover deze verpulvering van ziektebeelden en wat ze kan betekenen voor kinderen en volwassenen bij wie het even niet lukt. We zullen hierbij aantonen dat de opdeling neurose/psychose nog steeds relevant is als indicatie voor de behandeling en hoe deze zich verhoudt tegenover het fluïde van wat we de alledaagse psychose noemen.

 

toegang: €10

Deze lezing zal enkel live te volgen zijn in het hof van Watervliet te Brugge