De Oor-Zaak


De Oor-Zaak organiseert in Brugge dit Jubileumjaar voor het 30ste jaar inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek. De inhoudelijke oriëntatie blijft duidelijk: de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de NLS en de WAP.

De thema’s van  de voordrachten kunnen zeer uiteenlopend zijn, maar we streven er steeds naar dat de voordrachten toegankelijk en boeiend zijn voor mensen die geen ruime voorkennis hebben. Naast theoretische beschouwingen wordt ruimschoots aandacht besteed aan  de klinische praktijk.

Daarnaast brengt “De Oor-Zaak”  jaarlijks een publicatie uit – Cahier, Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur – waarin de neerslag te vinden is van voordrachten, naast vertalingen van interessante artikels en besprekingen van actuele thema’s rond psychoanalyse en cultuur.