Abe Geldhof: David Lynch - Picasso : 1-0 ?


David Lynch werd door The Guardian uitgeroepen tot belangrijkste cineast van vorige eeuw. Picasso wordt door velen erkend als de meest invloedrijke schilder van diezelfde eeuw.
Hun werk is echter volstrekt tegengesteld op een belangrijke punt: de positie die vrouwen er in krijgen. 

Gebruik makend van o.a. filmfragmenten en reproducties van kunstwerken zal Abe Geldhof  hun werk contrasteren. Daarbij zal hij aantonen dat dit ons een glimp oplevert van de ethische positie die de psychoanalyticus tracht in te nemen ten aanzien van zijn analysanten.
 

Abe Geldhof licht heel precies het verschil tussen beiden uit: Waar David Lynch het mogelijk maakt een uitweg uit het fantasme te zoeken, fixeert Picasso zijn (vrouwelijke) modellen net in een ondraaglijke positie.
Referenties:Abe Geldhof  is dokter in de psychologie, lid van de WAP en Kring voor Psychoanalyse van de NLS en heeft in Gent een priv√©praktijk.Hij is auteur van De Namen van het genot en Alleen met Kunst. Zijn recentste werk is Wanverhoudingen. De Pedofiel, de politicus, de filosoof en de vrouwen.