Daniël Johnston en de rock'n roll van de gekte.  Stijn Vanheule


Daniël Johnston en de rock'n roll van de gekte.

Stijn Vanheule


Daniel Johnston is een veelzijdig Amerikaans underground kunstenaar die zich zowel wijdde aan muziek als aan graphic novels en tekeningen. Zijn werk als singer songwriter fascineerde en inspireerde tijdgenoten zoals Sonic Youth en Kurt Cobain, en zijn tekeningen worden wereldwijd geëxposeerd. Tegelijk is Daniel Johnston een getormenteerd figuur die aanhoudend worstelt met waanzin. Zijn kunstpraktijken lijken enerzijds te functioneren als een benoeming van punten van forclusie, maar anderzijds is het de vraag of en hoe ze stabiliseren. Hetzelfde geldt voor zijn verhouding met het publiek. We zullen zijn oeuvre verkennen en over zijn casus reflecteren vanuit concepten als forclusie, onstabiliteit van het object a, en verknoping.