De Oor-Zaak v.z.w.

Centrum voor Psychoanalyse

Doel van De Oor-Zaak

Centrum voor Psychoanalyse vzw 'De Oor-Zaak' organiseert in Brugge sinds meer dan vijfentwintig jaar inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek.

De inhoudelijke ori├źntatie is duidelijk: de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de W.A.P.

De thema's van de voordrachten kunnen zeer uiteenlopend zijn maar we streven er steeds naar dat de voordrachten ook toegankelijk en boeiend zijn voor mensen die geen ruime voorkennis hebben. Naast theoretische beschouwingen wordt ruimschoots aandacht besteed aan de klinische praktijk.

Daarnaast brengt de Oor-Zaak jaarlijks een publicatie uit - Cahier, Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur - waarin de neerslag te vinden is van voordrachten, naast vertalingen van interessante artikels en besprekingen van actuele thema's rond psychoanalyse en cultuur.

Cahier verschijnt eenmaal per jaar

Het jaarnummer kost € 10 + €  2 verzendingskosten.

En is verkrijgbaar door storting van € 12 op rekeningnummer

BE06 7509 4293 3122

Redactiesecretariaat

Miet Demuynck, Speyestraat 28A, 9990 Maldegem
mietdemuynck@skynet.be

Je vindt ons ook op facebook: http://www.facebook.com/vzwdeoorzaak