De Oor-Zaak v.z.w.

Centrum voor Psychoanalyse

Doel van De Oor-Zaak

De Oor-Zaak” organiseert in Brugge dit Jubileumjaar voor het 30ste jaar inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek.

De inhoudelijke oriëntatie blijft duidelijk: de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de NLS en de WAP.

De thema’s van  de voordrachten kunnen zeer uiteenlopend zijn maar we streven er steeds naar dat de voordrachten toegankelijk en boeiend zijn voor mensen die geen ruime voorkennis hebben Naast theoretische beschouwingen wordt ruimschoots aandacht besteed aan  de klinische praktijk.

Daarnaast brengt “De Oor-Zaak”  jaarlijks een publicatie uit – Cahier, Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur – waarin de neerslag te vinden is van voordrachten, naast vertalingen van interessante artikels en besprekingen van actuele thema’s rond psychoanalyse en cultuur.

Dit jaar brengt “De Oor-Zaak” een extra Jubileumnummer uit met zowel zeer boeiende bijdragen uit niet meer te verkrijgen nummers als thema’s binnen de hedendaagse actualiteit.

“De Oor-Zaak” nodigt u allen uit tot zes actuele voordrachten waarbij deze vragen en het huidig klinische werken met het particuliere subject, zijn symptoom, zijn reële, zijn waarheid en verlangen centraal staan.

Cahier verschijnt eenmaal per jaar

Het jaarnummer kost € 10 + €  2 verzendingskosten.

En is verkrijgbaar door storting van € 12 op rekeningnummer

BE06 7509 4293 3122

Redactiesecretariaat

Miet Demuynck, Speyestraat 28A, 9990 Maldegem
mietdemuynck@skynet.be

Je vindt ons ook op facebook: http://www.facebook.com/vzwdeoorzaak