Eddy Cabooter:
De mens en zijn sprekende lichaam:
een moeilijke verhouding