De Oor-Zaak v.z.w.

Centrum voor Psychoanalyse

Ordinaire psychose en de kliniek van de discrete tekens
Christel Van den Eeden
donderdag 23 februari 2017

“Iedereen is gek, dat wil zeggen delirant.” Dat is de opvallende boodschap die we kunnen lezen in het laatste onderwijs van Jacques Lacan. Wat betekent deze uitspraak voor de kliniek en voor de oriŽntatie van de kuur? Is er een verband met de klinische categorie van de ordinaire of alledaagse psychose? Kunnen we die categorie beschouwen als een soort vuilbak waarin we casussen kieperen die we niet kunnen plaatsen? En als iedereen gek is, is het dan nog mogelijk om een onderscheid te maken tussen neurose en psychose? Moet dat onderscheid nog wel gemaakt worden?

Rond deze vragen gaan we proberen om een antwoord te zoeken bij verschillende auteurs.
Vervolgens zullen we aan de hand van uitgebreid klinisch materiaal pogen om iets te preciseren van de discrete tekens die we kunnen ontmoeten in gesprekken met patiënten. We kunnen deze tekens gebruiken als sleuteltjes die ons helpen om ons te oriënteren en die ons op het spoor kunnen brengen van de alledaagse psychose.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christel Van den Eeden
Werkzaam in privépraktijk te Antwerpen
Lid van de Kring voor psychoanalyse

plaats:
Oude Burg 27, 8000 Brugge, aanvang om 20u30

toegankelijkheid:
De voordrachten zijn toegankelijk voor alle belangstellenden. Men dient zich niet vooraf in te schrijven. Accreditering is aangevraagd.
De toegangsprijs is 7 € (5 € voor studenten)

Info:
Jan Dejonghe (voorzitter De Oor-Zaak ) 057 201935 - dejonghe.jan@telenet.be of info@deoorzaak.org - facebook: http://www.facebook.com/vzwdeoorzaak